Är det gift i vin?

Inom modernt jordbruk är det tillåtet att använda bekämpningsmedel, (pesticider), för att hålla sjukdomar, svampar och skadedjur borta. Bekämpningsmedel används inom alla typer av jordbruk och vinodling är tyvärr inget undantag. Då bekämpningsmedel är giftiga finns det tydliga gränsvärden för hur hög resthalten av dessa får vara i livsmedel.

Livsmedelsverket, Systembolaget och alkoholmonopolet i Finland har testat nivån av pesticider i vin. Inte vid något tillfälle har det uppmätta värdet varit i närheten av det av EU uppsatta gränsvärdet. Om så hade varit fallet skulle vi omgående säljstoppat detta vin.

Vill du köpa ett vin som i största möjliga mån är fritt från pesticider finns ekologiska produkter i vårt sortiment. Bekämpningsmedel vid produktionen av ekologiskt vin är strängare reglerad. Det är viktigt att påpeka att alkoholen är mest skadligt för kroppen, inte eventuellt rester av bekämpningsmedel långt under gränsvärdena.

Läs mer om vad vin innehåller här .

Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.