Till senaste kommentaren

Vad gör ni för att minska trängsel i butikerna?

Kommer Systembolaget att uppmana kunderna att hålla avstånd i köerna, alt. göra avståndsmarkeringar på golvet vid kassorna?

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.