Ekologiskt sortiment

Hej!

Hittade information på Er hemsida gällande Systembolagets målsättning kring försäljning av ekologiska produkter:

Vi satte för några år sedan ett mål: 2020 ska minst 10 procent av allt vi säljer vara ekologiskt (i volym räknat). Även om målet då kändes ambitiöst så nåddes det redan 2016, då andelen ekologiskt var drygt 11,6 procent. Den siffran steg till 12,6 procent 2017. I försäljningsvärde är siffran högre, 14 procent.

Om detta mål redan uppnåtts, varför inte sätta ett nytt?

Som stor inköpare har ni all möjlighet övertyga/kravställa producenterna att växla över till ekologiskt. Hoppas att ni inom kort sätter upp en ny målsättning kring Ert ekologiska sortiment som sätter fart på Era leverantörer.

Med vänlig hälsning,
/Henrik

Kommentarer

  • Arbetet med att utöka det ekologiska sortimentet fortsätter givetvis, även om vi redan nått upp till målet på 10%. Det vi fokuserar på nu är att säkerställa att siffran bibehålls, och gärna ökar. Det finns en snedfördelning då andelen ekologiska alternativ bland vin och öl är höga, medan den är lägre på exempelvis sprit och mousserande vin. Till viss del beror detta på tillgången på världsmarknaden men vi vet att våra kunder efterfrågar eko även inom dessa fält. Det ska vi i första hand fokusera på, liksom andra miljöförbättrande åtgärder. Vi ber att få återkomma med exakta siffror och procentandelar för våra ekomål men arbetet har på intet sätt avstannat. Tvärt om.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.