Till senaste kommentaren

Vad betyder ”Goda arbetsvillkor i odling och produktion”

Jag såg att det är ett av kriterierna för er nya märkning "Hållbart val"

Hur kontrollerar ni det?
Kim

Kommentarer

 • Hej Kim!

  Tack för frågan!!

  Det är säkert den här kortfattade beskrivningen som du säkert sett:

  Goda arbetsvillkor i odling och produktion: 
  Systembolaget utvärderar bland annat hälsa och säkerhet, skälig och rättvis lön, anständig arbetstid och rätt att organisera sig fackligt.

  Systembolaget gör en riskanalys när det gäller produktionskedjan. För att komma med inom ”Hållbart val” ser vi över det som kallas ”Socialt ansvarstagande”.
  Det betyder att detta kontrolleras:

  • Föreningsfrihet
  • Diskriminering
  • Anständiga löner
  • Arbetstid
  • Arbetstagares rättigheter
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Skydd av anställda från överhettning och uttorkning
  • Barnarbete
  • Unga arbetare
  • Lika rättigheter och behandling av kvinnor och män
  • Tvångsarbete eller oetiska rekryteringsmetoder
  • Korruption och etiskt affärsuppförande.
  Vill du veta mer om Systembolagets hållbarhetsarbete?

  Vänliga hälsningar
  Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.