Vad visade utvärderingen av hemleveransförsöket?

Kunderna är överlag mycket nöjda med hemleveranstjänsten, och det är även Systembolaget. De kontroller som utförs visar att ålders- och nykterhetskontrollen har fungerat felfritt.

Utvärderingen visade att kunderna överlag var mycket nöjda med hemleveranstjänsten som upplevdes lika ansvarstagande som försäljningen i butik. Den förbättring som kunderna önskar är lägre pris, smalare tidsfönster vid leverans och kortare ledtider. De kontroller som utfördes under försöket visade att försäljningsreglerna efterföljdes, det vill säga inte sälja till någon under 20 år, inte sälja till någon märkbart berusad och inte sälja om langning misstänks. Ålders- och nykterhetskontrollen har också fungerat felfritt.

Hemleveranstjänsten beräknas omfatta hela landet år 2021.
Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.