Till senaste kommentaren

Hur transporteras vin till Sverige?

Hej!

Jag vill försöka minimera koldioxidutsläppen från transporterna av det vin jag köper, och undrar därför hur transporten för det mesta sker? Kommer viner från andra kontinenter (Nord- och Sydamerika, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland) till Sverige direkt med båt? Kommer viner från Europa, t ex Frankrike, Spanien, Italien huvudsakligen med lastbil? Om så är fallet, vilket ger minst koldioxidutsläpp generellt: ett utomeuropeiskt vin (som fraktats hit med båt) eller ett europeiskt vin (som fraktats hit med lastbil)? Är "närproducerat" alltid bäst? Förekommer det att vin som säljs på Systembolaget transporterats med flyg?

Jag förmodar att det viktigaste för att reducera CO2-utsläppen är att välja andra förpackningar än tung glasflaska, men vad kan man göra därutöver när man väljer vin?

Hälsningar

Kommentarer

  • Systembolaget importerar inte drycker utan köper från cirka 650 svenska leverantörer. Båttransport är det i särklass vanligaste sättet att transportera hit vin från andra kontinenter. Inom Europa förekommer ibland marktransport med tåg och tankbil men flyg är inte ett vanligt transportmedel.

    Förpackningar står för en tredjedel av Systembolagets klimatpåverkan. Störst påverkan har tunga engångsflaskor i glas, varför vi uppmuntrar övergång till lättare flaskor. Idag är andelen lätta flaskor 20 %. Om dagens alla engångsflaskor byttes ut till lättare glasflaskor beräknas klimatavtrycket, med dagens försäljning, minska med mer än 10 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Så att välja vin i en lättare förpackning gör stor skillnad.

    Läs mer om hur Systembolaget arbetar med de globala hållbarhetsmålen.


    Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.