Kokar all alkohol bort?

En av de vanligaste frågorna när det gäller alkohol i sås och annan mat är: Blir det helt alkoholfritt?

Det är inte helt lätt att svara på den frågan då det har att göra med koncentrationen av alkohol i rätten, grytans utformning och själva koktiden.

I ren form börjar alkohol att förångas vid 78,2 °C medan vatten övergår i gasform vid 100 °C. Ju mer utspädd alkoholen är, desto högre blir kokpunkten. Att bara koka några minuter minskar alkoholhalten, men den går inte ner till noll.

När man gör vit- eller rödvinssås är det vanligt att vinet ska reduceras ner till en tredjedel. Efter så lång koktid bör alkoholhalten ligga på 0,5 volymprocent eller mindre.
Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.