Till senaste kommentaren

Systembolagets monopol - Undantag från EU-lagstiftningen?

Förklara varför Systembolagets monopol är ett undantag från EU:s konkurrenslagstiftning.

Visa bästa svaret

Kommentarer

  • EG-domstolen kom 1997 fram till att detaljhandelsmonopol inom gemenskapen/unionen är OK om det går att motivera av folkhälsoskäl. I domen står att läsa: ”/.../ artikel 37 fordrar inte att detaljhandelsmonopol avskaffas, utan endast att de hanteras på ett sådant sätt att produkter inte särbehandlas med avseende på ursprung eller leverantörernas nationalitet.”

    Systembolagets ensamrätt uppfyller dessa villkor. Domstolen hade ingen kritik alls mot Systembolagets verksamhet och accepterar folkhälsoargumentet som skäl för att behålla detaljhandelsmonopolet.
    Systembolagets kundtjänst
    Bästa svaret
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.