Krävs tillstånd för att servera alkohol till ett slutet sällskap?

Fakta: Alkohollagen

  • För att få servera starköl, vin  eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Detsamma gäller som huvudregel också för servering till slutet sällskap. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.
  •  Servering enligt alkohollagens mening inträffar när någon tillhandahåller spritdrycker, vin eller starköl mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse.
  • Även om alkoholdrycken säljs till självkostnadspris eller till och med med förlust är det servering. Ingår spritdryck, vin eller starköl som del av en middag, evenemang, resa eller annat som sedan faktureras kunden har också tillståndspliktig servering inträffat. 
  • Enligt alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för "servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap". Slutet sällskap exemplifieras i lagen med föreningar och företag. För att kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget. Du som arrangör behöver således i förväg känna till vilka personer som ska vara med. Vidare krävs att det finns ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna för att det ska vara fråga om ett slutet sällskap.
  • Kostnaden för serveringstillståndet varierar, t.ex. beroende på om det gäller tillstånd för allmänheten eller för slutet sällskap, och om det gäller en eller flera gånger. Summan betalas årligen och den som ansöker måste också göra ett kunskapsprov om svensk alkohollagstiftning                                
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att samtliga punkter ovan måste vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt.

Vid frågor - kontakta kommunens tillståndsenhet.
Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.