Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Krävs tillstånd för att servera alkohol till ett slutet sällskap?

Fakta: Alkohollagen

  • För att få servera starköl, vin  eller sprit till allmänheten behöver du serveringstillstånd. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.
  • I alkohollagen anges att  “servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats”. Servering enligt alkohollagens mening inträffar när någon tillhandahåller dessa alkoholdrycker mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse.
  • Även om alkoholdrycken säljs till självkostnadspris eller t.o.m. med förlust är det servering. Ingår spritdryck, vin eller starköl som del av en middag, evenemang, resa eller annat som sedan faktureras kunden har också tillståndspliktig servering  inträffat. 
  • Serveringstillståndet kostar 3000 - 8000 kr, beroende på om det gäller tillstånd för allmänheten eller för slutet sällskap, och om det gäller en eller flera gånger. Summan betalas årligen och den som ansöker måste också göra ett kunskapsprov om svensk alkohollagstiftning                                
Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vid frågor - kontakta kommunens tillståndsenhet.
Systembolagets kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.