Vad innebär ekologisk odling?

Ekologiskt vin, sprit och öl tillverkas av råvaror där man inte använt sig av syntetiska bekämpningsmedel eller konstgödsel vid odlingen.

Fördelar med ekologisk odling framför konventionell odling är minskad övergödning, mer långsiktigt produktiva jordar samt ett rikare djur- & växtliv i odlingens närområde, det vill säga större biologisk mångfald.

Se nedan: Vår ekologiska dryckesmärkning i butik.
Här går det bra att läsa mer om ekologisk framställning av våra drycker:


Vänliga hälsningar,
Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.