Varför heter Systembolaget "Systembolaget"? Var kommer namnet från?

Föregångaren till Systembolaget grundas i Falun 1850. Det är ägarna till gruvorna som får nog av superiet hos arbetarna.  Därför begär de tillstånd att få bilda ett utskänkningsbolag med ensamrätt på bränneri och försäljning av brännvin. Men vinsten ska de inte ha själva utan ska istället gå till att förbättra de sociala förhållandena hos gruvarbetarna.

Idén från Falun förfinas i Göteborg några år senare. Det så kallade ”Göteborgssystemet” bildas 1865 och innebär att staden tar över krogarna, där allt brännvin säljs. En åldersgräns på 18 år införs och det måste serveras varm mat och kaffe för att man ska få dricka på plats.
Namnet "Systembolaget" kommer sig av att man bolagiserade krogverksamheten och satte brännvinsförsäljningen i system.

Snart sprids Göteborgssystemet till fler orter, som Hudiksvall, Lund och Stockholm, och 1870 beslutar riksdagen att all vinst ska gå till staten. Systemtanken har slagit igenom fullt ut.

År 1938 företogs en omorganisation. Av 121 kommunala bolag blev det 41 regionala bolag, i många fall länsbolag. De flesta av dessa bolag fick namnet ”Systembolaget”; ”Systembolaget i Lund” o.s.v.  Men vi blev nästan av med namnet då man inför motbokens avskaffande 1955 bildade ett riksbolag med namnet ”Detaljhandelsbolaget för rusdrycker Aktiebolag”. Som väl var ändrade man ganska snart namnet till Nya System AB.

I juli 1968 togs ”nya” bort och nu heter vi alltså formellt Systembolaget AB, men fortfarande i folkmun ”Systemet” eller ”Bolaget”.

Här kan du läsa mer om Systembolagets historia.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.