Hur hanterar Systembolaget mina personuppgifter med tanke på GDPR?

Systembolagets målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Vi lämnar aldrig uppgifter vidare till tredje part.

Mer information om hur Systembolaget behandlar dina personuppgifter finns på vår hemsida.
Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.