Vilka ID-handlingar är godkända som legitimation på Systembolaget?

På Systembolaget är följande id-handlingar godkända:
  • SIS-märkta svenska ID-kort och motsvarande ID-kort från övriga nordiska länder  (utfärdade av myndighet eller större företag).
  • Nationella ID-kort
  • Körkort, svenska och övriga nordiska
  • Pass
  • Nationella ID-kort, ID-kort från utomnordiska länder i EU/EES som innehåller uppgift om medborgarskap (till exempel ”Nationality: Spanish”)
  • Norska bankkort med liten legitimation på baksidan, LMA-kort och uppehållstillståndskort: giltiga för att styrka ålder, men kan inte användas för betalning med kort/check.
  • En giltig ID-handling ska vara försedd med välliknande foto och uppgift om personens ålder. Vi kontrollerar alltid även giltighetsdatumet. Det ska inte ha gått ut.
  • I nuläget godkänner vi inte några typer av e-körkort eller e-legitimationer då det är en fortsatt outforskad marknad. 
    • Systembolaget behöver såklart följa med i utvecklingen och vi undersöker därför om eller på vilket sätt vi kan erbjuda våra kunder möjligheten att legitimera sig med dessa samtidigt som vi behöver fortsätta att säkerställa en efterlevnad av våra försäljningsregler.

Vi har rätt att neka en persons legitimation om:

Den är alltför enkelt utfärdad t.ex. papperslegitimationer, handskrivna legitimationer eller legitimationer med fasthäftat personfoto, eftersom denna typ av legitimationer är enkla att förfalska.

Samt fotografier på din ID-handling.
Systembolagets kundtjänst
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.